http://www.8pic.ir/images/412t314eym9j2iv5g87h.jpg


هیچ گاه فکر نمی کردم فاصله بینمان انقدر زیاد شود که……

تو بی خیال زندگی کنی…….

ومن با خیالت

بی خیال زندگی شوم!!!!!

<3CB> ♥ چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 20:28 توسط ツ 乃ムÐ 乃Ծリ ツ


http://www.1ehsas.ir/wp-content/uploads/2014/07/1ehsas-jafar-payandeh8.jpg


مـــטּ همیشـــــﮧ مــے خــنـــכҐ

امــــا بــا همــــﮧ ڪـــس نمــے پـــرҐ …

غــــرﯠر כارҐ ﯠلـــے نــــﮧ ﯠاســـــﮧ כﯠســـــتــاҐ

بـــا همــــــﮧ صــــافـــҐ

امــــا ….

اگــــــﮧ بــכ بـــاشــــے شــــــایـــכ تحـــــمل ڪــــنـــҐ

ولـــــــے …

اگـــــه از حـــــכتـــــــ بگـــــــذرے …

כیگـــــــﮧ … آכҐ حســــابــتـــــ نمـــے ڪـــــنــҐ ﯠ

زیـــر پـــاҐ لــہـــتـــــ مــے ڪـــنـҐ ..


برچسب‌ها: مطلب عاشقونه " عکس عاشقونه "دو نفری عاشقونه "پست عاشقونه "متن عاشقانه
<3CB> ♥ چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 20:25 توسط ツ 乃ムÐ 乃Ծリ ツبرای مشاهده تصویر در اندازه اصلی کلیک کنید
دوست داشتن یعنی
وقتی میــــدونه…
رو چیزی حساسی…
یا از کاری بدت میـــاد…
حواسش هست که ناراحتت نکنه…
دوست داشتن یعنی همین…

<3CB> ♥ سه شنبه 23 تير 1394 ساعت 15:37 توسط ツ 乃ムÐ 乃Ծリ ツ


http://www.1ehsas.ir/wp-content/uploads/2014/07/1ehsas-jafar-payandeh31.jpg

فرقی ندارد

چه ساعت از شبانه روز باشد؛

صدایت را که می شنوم

خورشید در دلم طلوع میکند...!!!


برچسب‌ها: عاشقانه ترین لحظه ی عشقعکس جدید با هم بودنعکس دختر و پسر احساسی کنار همعکس دو نفره زیبا جدید 2015عکس عاشقانه هاعکس عشقدونفرهاحساسیرمانتیکمتن زیبامتن عاشقانه
<3CB> ♥ چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 20:04 توسط ツ 乃ムÐ 乃Ծリ ツ


تڪیـﮧ گـآهَم بآش !

میخـوآهَم سَنگـینی نِگـآه ایـن مَرבُمِ حَسـوב شَهـر رـآ

تـو هـَم حـِس کنـی

ایـن مَرבُم نمیتَـوآننـَב ببیننَـב

בست هآیِمـآن تـآ این اَنـدآزه بِہم می آینـב !


برچسب‌ها: مطلب عاشقونه " عکس عاشقونه "دو نفری عاشقونه "پست عاشقونه "متن عاشقانه
<3CB> ♥ سه شنبه 23 تير 1394 ساعت 15:29 توسط ツ 乃ムÐ 乃Ծリ ツ
عشـــــــق یعنی:

یــــه نفر هست که

بدون فکر به نتیجه و آینده

هر روز بیشتر از دیروز دوستت داره...برچسب‌ها: مطلب عاشقونه " عکس عاشقونه "دو نفری عاشقونه "پست عاشقونه "متن عاشقانه
<3CB> ♥ سه شنبه 23 تير 1394 ساعت 15:30 توسط ツ 乃ムÐ 乃Ծリ ツ


اَگــــَر مـﮯבآنـﮯ בَر دُنیـآ ڪــَسـﮯ هست%E9%A1%94%E3%80%82%E7%AC%91%E3%81%86_m.g

ڪـﮧ بـآ בیـבَنــَش رَنگ رُפֿـســآرَت تغیـــیر میڪنــَב ،%E9%A1%94%E7%B5%B5%E6%96%87%E5%AD%97_m.g

و صــِב اے قــَلبـَت اَبرویــَت را بـﮧ تــآراج میبــَرב ،.. %E9%A1%94%E3%80%82%E7%AC%91%E3%81%86_m.g

مــهـم نیــست ڪـﮧ او مـآل تــو بــآشــَב ...%E9%A1%94%E7%B5%B5%E6%96%87%E5%AD%97_m.g

مــهــِم این استــ کـﮧ فـــَقــَط بــــآشـَב ، %E9%A1%94%E7%B5%B5%E6%96%87%E5%AD%97_m.g

زِنـבگیـــ ڪــُنـב ، %E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88+%E7%AC%91%E5

لــِذَت ببرَב و%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88+%E7%AC%91%E5

نــَفــَس بـــڪشــَב ...%E7%AC%91%E9%A1%94_m.gif


برچسب‌ها: مطلب عاشقونه " عکس عاشقونه "دو نفری عاشقونه "پست عاشقونه "متن عاشقانه
<3CB> ♥ سه شنبه 23 تير 1394 ساعت 15:30 توسط ツ 乃ムÐ 乃Ծリ ツ